Gældende for hjemmesiderne SportsRytter.dk, OnlineRideskole.dk og DianaRoed.dk.

Handelsbetingelser gældende for undervisning, heste i træning, kurser, workshops, produkter og serviceydelser, der udbydes af:

Sportsrytter v/Diana Roed
CVR: 27628346
Skindegyde 6, Rolfsted
DK-5863 Ferritslev
Mobil: 27676076
Kontakt: diana@dianaroed.dk

Generelt

Alle priser opgives i DDK ex. moms medmindre andet er oplyst ved køb.

Der tages forbehold for prisændringer, tastefejl og udsolgte produkter. Eventuelle tvister skal afgøres af danske domstole i henhold til dansk ret.

Alle køb er bindende og der er ikke mulighed for at få pengene retur, men mindre det er angivet på det enkelte køb.

Ved undervisning, kurser og workshops betales desuden kørsel som angivet på hjemmesiden.

Undervisning

Undervisning kan være fysisk eller online.

Fysisk undervisning er enten undervisning eller mig der træner/rider hesten hos ejeren. Fysisk undervisning betales umiddelbart efter lektionen er slut og beløbet kan ikke refunderes. Booking af fysisk undervisning sker ved henvendelse til mig eller via en af mine hjemmesider. Ved aflysning af fysisk booking under 24 timer før lektionsstart betales det fuld beløb.

Online undervisning betales ved booking og købet er bindende, du kan ikke få pengene retur. Online undervisning kan bookes i min kalender, i de markerede perioder. Det bookede tidspunkt er udtryk for, hvornår jeg senest skal have adgang til det videomateriale, du selv skal levere som input til undervisningen, samt en beskrivelse af hvad du gerne vil have feedback/undervisning i ud fra videomaterialet. Du har min besvarelse på din onlineundervisning indenfor 24 efter starttidspunktet for din booking. Er videomaterialet og din beskrivelse ikke tilgængeligt for mig senest på starttidspunktet for din booking, er det kun muligt at få min feedback, hvis der er plads i min kalender indenfor de næste 48 timer, ellers er den online lektion tabt.

Hest i træning

Booking af træningshest sker ved henvendelse til diana@dianaroed.dk eller via en af mine hjemmesider.

Der betales et depositum på 25% af en måneds træning, ved booking med mere end 30 dage til træningshesten ankommer i den stald hvor jeg har træningsheste. Depositum modregnes 1. månedstræning og tilbagebetales ikke. Ved booking under 30 dage, til træningshesten ankommer, betales der ikke depositum.

Der betales månedsvis forud, bliver regningen ikke betalt som aftalt, sendes hesten hjem med hestetransport for ejers regning hurtigst muligt.

Diana Roed eller andre der arbejder for Sportsrytter.dk v/Diana Roed kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlige for evt. skader på træningshesten uanset om de var til stede før hesten ankom eller om de er opstået under opholdet.

Kurser og workshops

Kurser og workshops er fysiske arrangementer

Der betales et depositum på 10% ved booking, resten af beløbet betales senest 4 uger før første dato for afholdelse. Der kan være mulighed for ratebetalig på udvalgte forløb, dette vil fremgå at det enkle forløb.

Ved afbestilling senest 4 uger før første dato for afholdelse tilbagebetales depositum. Sker afbestilling med mindre end 4 uger til første dato for afholdelse tilbagebetales depositum ikke.

Ved booking under 4 uger til første dato for afholdelse betales hele beløbet på en gang, og der sker ingen tilbagebetaling ved aflysning.

Produkter

Produkter leveres digitalt via e-mail eller udleveres ved fysiske kurser, workshops eller andre arrangementer.

Betaling sker ved køb.

Ved digitale produkter sker levering som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdag.

Alle rettigheder til alle produkter tilhører Sportsrytter.dk v/Diana Roed, og det er ikke tilladt at videresende, videresælge eller på anden måde offentliggøre hele eller dele af materialet uden forudgående skriftlig tilladelse. Desuden er det heller ikke tilladt at genbruge hele eller dele af materialet under eget navn eller firma i udvalgte lukkede person- eller kundegrupper. 

Ved køb opnås udelukkende retten til at benytte det angivne produkt i henhold til beskrivelsen på produktet.

Serviceydelser, her under video feedback

Serviceydelser betales ved booking og købet er bindende, du kan ikke få pengene retur.

Serviceydelser kan bookes i min kalender, i de markerede perioder. Jeg tager forbehold for pludselig opståede situationer, hvor jeg er nødt til at flytte aftalen. Du vil, så vidt muligt, få 24 timers varsel fra mig. Ligeledes kræver jeg mindst 24 timers varsel fra dig, hvis du er nødt til at aflyse eller flytte af et møde. Det er kun muligt at flytte en aftale, hvis der er plads i min kalender.

I de tilfælde hvor du skal levere noget information til mig, inden aftalens starttidspunkt, og jeg har yderligere opklarende spørgsmål, så stiller jeg dem til dig på den e-mailadresse du oplyser ved køb. Da svaret på disse spørgsmål er eller kan være afgørende for at jeg kan yde den mest brugbare serviceydelse til dig, så forbeholder jeg mig ret til at skubbe en evt. deadline fra min side i, hvis din svar kommer meget sent. Ligeledes forbeholder jeg mig ret til at beslutte at nu vil jeg ikke vente på svar mere og så får du den bedste serviceydelse jeg kan ud fra de informationer jeg har. Skulle du, efter jeg har leveret min ydelse, komme med svar på spørgsmålene, regnes dette for ”for sent” og du vil ikke få en ny serviceydelse, medmindre du booker en ny tid i min kalender og betaler for den.

Ansvarsfraskrivelse

Diana Roed eller andre der arbejder for Sportsrytter.dk v/Diana Roed kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlige for de informationer, som findes på hjemmesiderne tilhørende Sportsrytter.dk v/Diana Roed, uanset om disse informationer mod forventning skulle være ukorrekte.

Diana Roed eller andre der arbejder for Sportsrytter.dk v/Diana Roed kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlige for de informationer, som findes på hjemmesider som vi helt eller delvist har været med til at udarbejde, uanset om disse informationer mod forventning skulle være ukorrekte.

Diana Roed eller andre medarbejdere i Sportsrytter.dk v/Diana Roed kan på ingen måde pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er sket på baggrund af de informationer.

Oplysning om mulighed for klage

Eventuelle klager over køb hos Sportsrytter.dk v/Diana Roed kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for klageløsning via www.forbrug.dk.

Hvis du har bopæl i et andet EU land, kan du også angive en klage via EU-Kommissions online klageportal: ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive e-mailadressen: diana@dianaroed.dk